Sceideal na nImeachtaí

Fáilte Romhaibh – Fáilte – chuig Meitheal nó Tionól DAINGEAN ’23 a bheidh ar siúl ar oileán na hÉireann ó 1-7 Bealtaine 2023.Tugann muid cuireadh ó chroí daoibh seachtain a chaitheamh le chéile ar aistear go croílár an chultúir dhúchasaigh ar oileán na hÉireann.Is eol dúinn go bhfuil grúpaí éagsúla ag obair ar théamaí dúchasacha ar fud an oileáin s’againn agus cuireann muid fáilte mhór roimh chách teacht agus bhur scéalta a roinnt le chéile in 2023.Is seachtain í seo lenár dtuiscint a chleachtadh – am lenár gceangal le deirfiúracha agus le deartháireacha ar fud an domhain a athnuachan – agus lenár nDaingean a cheiliúradh – Ár neart ó theacht le chéile.

Seamus o’conchubhair

Ag análú isteach inár nDaingean

Treorófar le chéile sibh chuig croílár bhur nDaingin (Gaeilge), idir inmheánach agus phoiblí,  agus leaganacha dúchasacha eile den Daingean mar a bheadh snáithe dearg ann de chur agus chúiteamh, briathartha agus neamhbhriathartha araon, i rith an lae seo. Ag baint úsáide as ár n-anáil mar threoraí agus mar éascaitheoir le cuidiú ónár dtumadh in uisce nadúrtha agus ónár ngluaiseacht nadúrtha, nochtfaidh /athnochtfaidh tú, aimseoidh /athaimseoidh tú, soilseoidh /athshoilseoidh tú agus ceanglóidh /athcheangloidh tú leis an dóigh a mbogann ár DNA ó nadúr !

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS
Héilin nic éinrí

Ag damhsa go saor san fharraige.

Is cuireadh é le feasacht a bhaint amach ar an ríocht atá ann díreach faoi dhromchla na farraige. Domhan a bhfuil an bheatha go flúirseach ann: foraoisí méithe ceilpe, cainneoin dhoimhne, aillte creagacha agus créatúir fhiáine gan chuntas. Níl i gceist ach amharc isteach; muid féin a thumadh sa saol draíochta seo, a  chuireann féidearthachtaí  ar fáil dúinn caidrimh úra a chruthú agus dóigh eile le hamharc ar an domhan agus ár scileanna a ghéarú, agus muid ag dul i dtáithí air fríd chríonnacht ár gcoirp a thabhairt faoi deara  agus cheangal a dhéanamh leis sa limistéar uisce. Tá Daingean le feiceáil in achan áit, ar nos na ceilpe a chloíonn go daingean leis an charraig, ach a ghluaiseann leis an sruth, ag oiriúnú agus ag damhsa go saor san fharraige.

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS
Liam Mac Cathmaoil

Sna haibhneacha atá ár muinín

Is féidir an stair ar an oileán seo a thuigbheáil fríd an dá choincheap Dúchas agus Deoraiocht a bhfuil ciall ar leith leo maidir leis an impiriúlachas, go háirithe próisis na díbeartha agus an díshealbhaithe i dtaca leis an talamh agus an uisce.

Turas abhann agus taiscéalaithe (oilithreacht, turas taiscéalaíochta) lena fháil amach / lena fháil amach athuair cad é a theagascann críonnacht ársa ár n-aibhneacha dúinn. Tumadh domhain sna gnéithe seo –   Foinsí, / cumair / toibreacha / inbhear / Tearmann / uisce an fhocail, Tír dhúchais.

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS
Lorcán Mac giolla Bríde

Línte sa Ghaineamh

Is ealaín é bogadh thar an talamh, a fhoghlaimítear go minic sna luathbhlianta. Is teacht le chéile é an turas dúchasach seo – leis an mhuintir shinsearach inár dtírdhreach fríd shúile soineanta. Próiseas breathnadóireachta, bailiú fianaise agus fiosraithe oscailte, scrúdóidh sé fosta constaicí ar ghluaiseacht, mar línte críche agus mar theorainneacha, agus tabharfaidh ár gcuid samhlaíochta léargas glinnn ar na cuimhní cinn agus na hamhráin laistigh den Turas.  Bíonn cearta mar thoradh ar iompar leanúnach – cad é mar a thagann eolas agus fíorúdarás as bogadh thar talamh?

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS

Meitheal cois Lough Gartan, Contae Dun na nGhall

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS

Meitheal cois Lough Gartan, Contae Dun na nGhall

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS

Ceiliúradh agus Imeacht

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS

Register if you are interested and get more information about this event:

    find us at

    indigenousireland@gmail.com