TURAIS SHAINIÚLA DHÚCHASACHA

Tugann Éire Dhúchasach léargas glinn duit ar dhóigh le bheith eiseach agus mothaitheach,fréamhaithe sna dúile, fite fuaite le gach ní beo, de shliocht na sinsear atá adhlactha sa tír seo.

Agus iad á dtreorú fríd thalamh dúchais agus fríd mhuirdhreacha, tugann gach Turas deiseannacomhthéacs cultúrtha an tsaoil a thuigbheáil , saol a bhí agus atá ann go dtí an lá atá inniu ann.

Cuideoidh muid leatathcheangal le gnéithe éagsúla ghréasán an tsaoil, iad a chothú agus a fhí isteach inár gcleachtais laethúla .
Tugann ár dtreoraithe Turas bua a dtaithí agus a ndearcadh cultúrtha duit a thugann eispéireas duit a chuirfidh tús le turas bríomhar na ndúl.

Turas Dúchasach

Faigh eispéireas ar Éirinn nádúrtha ag an leibhéal is réalaíche agus is láidre. Cruthaítear achan turas le cúram agus é á threorú ag saineolaí áitiúil.

FÉACH TURAIS

Bia & Cothú

Sáite i mBlas, tugann muid cuireadh duit do cheangal a ghríosadh le cothú d’achan chineál, a chuirfidh go mór le do chumas saol sláintiúil a bhaint amach.

LÉIGH NÍOS MÓ

Feidhm na hAnála

An cur chuige atá againn maidir le feidhm na hanála, tá sé bunaithe ar bhuanú ár ngaoil shinsearaigh leo siúd a tháinig romhainn, agus leis na bundúile nádúrtha a bhíonn thart orainn fríd an saol.

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS

Uisce Fuar

In Éirinn Dúchasach díríonn muid ar an tábhacht a bhaineann lenár mbitheolaíocht a thabhairt i bhfeidhm. Tá muid ceangailte go dlúth lenár mbaile – roinneann cealla ár gcorp sreabháin leis na haibhneacha, leis na lochanna agus leis na farraigí sa cheantar máguaird.

CUIR IN ÁIRITHE ANOIS